Miten pankit arvioivat luottokelpoisuuden?

Pankit ovat rahoituslaitoksia, jotka tarjoavat erilaisia taloudellisia palveluja, kuten lainoja ja luottokortteja, asiakkailleen. Yksi keskeisimmistä päätöksistä, jonka pankit tekevät, on arvioida asiakkaidensa luottokelpoisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että pankit arvioivat asiakkaidensa kykyä maksaa takaisin lainatut varat ajallaan ja sopimuksen mukaisesti.

Tässä artikkelissa käsitellään, miten pankit arvioivat luottokelpoisuutta ja mitkä tekijät vaikuttavat tähän arviointiin.

Mitä luottokelpoisuudella tarkoitetaan?

Luottokelpoisuus tarkoittaa yksilön tai yrityksen kykyä saada luottoa, kuten lainoja tai luottokortteja, ja kykyä maksaa takaisin nämä velat sovitusti ja ajallaan. Se on arvio siitä, kuinka luotettava asiakas on rahoituslaitoksille ja lainanantajille, kun he harkitsevat lainan myöntämistä.

Luottokelpoisuus perustuu useisiin tekijöihin, kuten luottotietohistoriaan, tuloihin, velkaantumiseen, maksuhistoriaan ja muihin taloudellisiin tekijöihin. Yleisesti ottaen hyvä luottokelpoisuus tarkoittaa sitä, että henkilö tai yritys on osoittanut kykynsä hallita talouttaan vastuullisesti ja maksaa velkansa takaisin sovitusti. Tämä tekee heistä houkuttelevan asiakkaan lainanantajille, ja heille tarjotaan yleensä parempia lainaehtoja, kuten alhaisempia korkoja ja suurempia lainasummia.

Toisaalta heikko luottokelpoisuus voi vaikeuttaa luoton saamista tai johtaa korkeampiin korkoihin ja epäedullisiin lainaehtoihin. Siksi on tärkeää ylläpitää hyvää luottotietohistoriaa ja huolehtia talousasioiden asianmukaisesta hoitamisesta, jotta luottokelpoisuus säilyy vahvana ja mahdollistaa parempien rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämisen.

Luottokelpoisuuden arvioiminen

Luottokelpoisuuden arvioinnin tarkoitus

Luottokelpoisuuden tarkistaminen on tärkeä osa pankkien riskienhallintaa. Sen tarkoitus on varmistaa, että pankit myöntävät lainoja ja muita luottopalveluja vain niille asiakkaille, joilla on kyky ja halu maksaa velkansa takaisin. Tämä auttaa vähentämään luottotappioiden riskiä ja ylläpitämään pankin taloudellista vakautta.

Luottokelpoisuuden arvioinnin tekijät

Pankit käyttävät monimutkaista luottokelpoisuuden arviointiprosessia, joka perustuu useisiin tekijöihin. Näihin tekijöihin kuuluvat:

 1. Luottotiedot: Pankit tarkistavat asiakkaiden luottotiedot luottotietorekisteristä. Tämä sisältää tiedot aiemmista lainoista, luottokorteista ja maksuviiveistä. Hyvä luottotietohistoria voi parantaa asiakkaan luottokelpoisuutta.
 2. Tulot ja työtilanne: Pankit arvioivat asiakkaan tulotasoa ja työllisyyttä. Stabiili ja riittävä tulo voi antaa vakuutuksen siitä, että asiakas pystyy maksamaan velkansa takaisin.
 3. Velkaantuneisuusaste: Pankit tarkastelevat asiakkaan velkaantuneisuusastetta eli sitä, kuinka suuri osa asiakkaan tuloista menee jo olemassa oleviin velkoihin. Korkea velkaantuneisuus voi heikentää luottokelpoisuutta.
 4. Luottokorttien ja lainojen määrä: Liian monen luottokortin tai lainan omistaminen voi herättää epäilyksiä asiakkaan maksukyvystä. Pankit tarkastelevat myös lainojen ja luottokorttien yhteenlaskettua luottorajaa.
 5. Maksuhistoria: Maksujen laiminlyönnit tai myöhästymiset voivat heikentää luottokelpoisuutta. Pankit tarkastelevat, onko asiakas maksanut laskut ajallaan ja sopimuksen mukaisesti.
 6. Työhistoria: Pitkäaikainen työhistoria samassa työpaikassa voi osoittaa vakautta ja luotettavuutta.
 7. Muut taloudelliset tekijät: Pankit voivat ottaa huomioon myös muita tekijöitä, kuten säästöjä ja sijoituksia, kun ne arvioivat asiakkaan luottokelpoisuutta.

Kuinka hakijan luottokelpoisuus määritellään?

Vaikka eri lainanmyöntäjillä voi olla hieman erilaiset kriteerit luottokelpoisuuden arvioinnissa, keskeiset tekijät, jotka vaikuttavat siihen, ovat seuraavat:

Luottotiedot

Luottotietojen puhtaus on ehdoton edellytys uuden lainan saamiselle. Lainanmyöntäjällä on oikeus ja velvollisuus tarkistaa hakijan luottotiedot. Voit myös itse tarkistaa omat luottotietosi, jos et ole varma niiden tilasta.

Tulot

Hakijalta kysytään lähes poikkeuksetta tuloista. Jotkut rahoituslaitokset voivat asettaa tietyn minimitulovaatimuksen, mutta yleensä hakijan tulot suhteutetaan haettuun lainamäärään. Esimerkiksi autolainalle ja pikavipille voi olla erilaiset tulovaatimukset. Jos hakemassa on vakuudellista lainaa, omaisuuden, kuten omistusasunnon, omistaminen voi olla eduksi.

Muita tekijöitä, jotka otetaan huomioon luottoluokituksessa, ovat usein:

Työtilanne

Palkkatulojen lisäksi myös työsuhteen laatu vaikuttaa luottokelpoisuuden arviointiin. Vakituinen työsuhde näyttää luonnollisesti paremmalta kuin määräaikainen, koska se antaa varmuutta maksukyvystä tulevaisuudessa.

Muut lainat

Aikaisemmat lainat ja velat vaikuttavat hakijan luottoluokitukseen. Useat avoimet velkasuhteet voivat vähentää maksukykyä ja saada hakijan näyttämään riskiasiakkaalta. Siksi on usein järkevää välttää liian monen lainan ottamista samanaikaisesti.

Oman talouden hallinta

Joissain tapauksissa lainanmyöntäjä voi tarkastella tilitapahtumiasi, kuten tilinylityksiä ja myöhässä maksettuja laskuja. Nämä voivat heikentää luottoluokitustasi.

Muut mahdolliset tekijät

Koulutus, ammatti ja aiempi asiakkuushistoria saman lainanmyöntäjän kanssa voivat myös vaikuttaa luottoluokitukseesi.

Luottokelpoisuuden arviointi ottaa huomioon monta tekijää

Luottokelpoisuuden arviointi on monimutkainen prosessi, joka ottaa huomioon useita tekijöitä. Hyvä luottokelpoisuus voi avata ovia edullisempiin lainaehtoihin ja parempiin rahoitusmahdollisuuksiin, kun taas heikko luottokelpoisuus voi tehdä lainan saamisesta vaikeampaa ja kalliimpaa.

Siksi on tärkeää ylläpitää vastuullista taloudenhoitoa ja huolehtia siitä, että luottotiedot pysyvät puhtaina. Lainavertailu voi olla sinulle itsellesi yksi nopea keino tarkistaa luottokelpoisuutesi tason.

Luottokelpoisuuden arviointiprosessi

Kun asiakas hakee lainaa tai luottokorttia, pankki aloittaa luottokelpoisuuden arvioinnin. Tämä prosessi voi vaihdella pankista toiseen, mutta yleensä se sisältää seuraavat vaiheet:

 1. Asiakkaan tietojen keruu: Asiakkaan on annettava pankille tarvittavat tiedot, kuten tulotiedot, luottotiedot ja muut taloudelliset tiedot.
 2. Tietojen tarkistus: Pankki tarkistaa annetut tiedot ja hakee tarvittavat luottotiedotietokannoista.
 3. Arviointi ja päätös: Pankki käyttää kerättyjä tietoja arvioidakseen asiakkaan luottokelpoisuutta. Päätös voi olla myönteinen, kielteinen tai ehdollinen.
 4. Korko ja ehdot: Jos lainahakemus hyväksytään, pankki määrittelee lainan koron ja ehdot asiakkaan luottokelpoisuuden perusteella.

On tärkeää huomata, että luottokelpoisuuden arviointiprosessi on pankin tapa minimoida riskejä ja varmistaa, että se voi tarjota taloudellisia palveluja asiakkailleen kestävällä tavalla.

Miten lainanmyöntäjä hankkii tarvittavat tiedot luottoluokituksen tekemiseksi?

Lainan saamisen edellytyksenä on, että rahoituslaitoksen on hankittava useita hakijaan liittyviä tietoja, mutta mistä nämä tiedot sitten tulevat? Tämä vaihtelee hieman sen mukaan, mistä lainanmyöntäjästä on kyse. Tässä on joitakin mahdollisia vaihtoehtoja:

Luottotietorekisterit

Maksuvaikeuksien kirjauksia voidaan tarkastella esimerkiksi Suomen Asiakastieto Oy:n tai Bisnode Finland Oy:n hallinnoimista luottotietorekistereistä. Näissä rekistereissä tallennetaan informaatiota aiemmin myönnetyistä lainoista ja mahdollisista maksuhäiriötapauksista.

Lainahakemus ja liitteet

Kun täytät lainahakemuksen, sinulta pyydetään tavallisesti antamaan tietoja, kuten tulojasi, olemassa olevia lainoja ja asumistapaasi. Saatat myös joutua toimittamaan liitteitä, kuten palkkatodistuksia, jotka tukevat antamiasi tietoja.

Oma pankki

Jos haet lainaa omasta pankistasi, pankki voi tarkastella tilisi tapahtumia. Se voi nähdä esimerkiksi tulojesi ja menojesi suhteen ja arvioida näiden perusteella, kuinka todennäköisesti pystyt maksamaan takaisin mahdollisen lainan.

Kulutusluottojen kyselyjärjestelmä

Suomen Asiakastieto Oylla on järjestelmä, jossa sen jäsenyritykset jakavat tietoa niistä haetuista lainoista ja lainojen hoitamisesta. Kulutusluotot ovat yhdessä paikssa, mikä auttaa rahoituslaitoksia saamaan paremman käsityksen hakijan taloudellisesta tilanteesta.

Instantor

Instantor on sovellus, jota käyttää joissain rahoituslaitoksissa. Se tarkistaa hakijan pankkitilin tapahtumat ja luo niiden perusteella luottoluokituksen, jonka se välittää lainanmyöntäjälle. Instantoria ei käytetä ilman hakijan nimenomaista suostumusta.

Mitkä asiat eivät saisi olla luottokelpoisuuden arvioinnin perusteina?

Luoton myöntämisen ei pitäisi perustua pelkästään tilastollisiin perusteisiin yksilöllisen harkinnan sijaan. Tämä kysymys nousi esiin vuonna 2018, kun eräässä tapauksessa hakijan luottoluokitus laskettiin pelkästään tilastotietojen perusteella, jättäen huomiotta henkilökohtaiset tiedot. Tätä pidettiin ristiriidassa yhdenvertaisuuslain kanssa.

Vaikka tilastollisten menetelmien käyttö luottoluokituksessa ei ole täysin kiellettyä, rahoituslaitoksen on otettava huomioon myös hakijan henkilökohtaiset tiedot, kuten tulot. Muista, että myös hakiessa lainaa yritystoiminnan käynnistämiseen, tarvitaan selvityksiä.

Yhteenveto

Pankit arvioivat luottokelpoisuutta monien eri tekijöiden perusteella, ja tämä prosessi on keskeinen osa niiden riskienhallintaa. Asiakkaan luottokelpoisuus vaikuttaa siihen, millaisia luottopalveluja ja millaisilla ehdoilla hänelle tarjotaan. Siksi on tärkeää ylläpitää hyvää luottotietohistoriaa, hallita velkaa ja pitää huolta taloudellisesta vakaudesta, jotta voi parantaa omaa luottokelpoisuuttaan ja hyötyä pankin tarjoamista palveluista.

Lisää aiheesta voit lukea esimerkiksi Finanssivalvonnan sivuilta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ajankohtaista

22.03.24 Yksityisopettaja rahoitus

Lainaa yritystoiminnan aloittamiseen

Yrittäjyys on monelle houkutteleva vaihtoehto, joka tarjoaa mahdollisuuden toteuttaa omia visioitaan ja luoda menestyksekästä liiketoimintaa. Mutta ....
Lue lisää...
24.01.24 Opiskelijat ja kulutusluottojen käyttö

Opiskelijat ja kulutusluottojen käyttäminen

Opiskelu voi olla taloudellisesti haastavaa, ja monille opiskelijoille tulee vastaan tilanteita, joissa rahapula voi vaikuttaa opintojen ....
Lue lisää...
23.01.24 Kulutusluottojen vaikutus kuluttajiin

Kulutusluottojen vaikutus kulutuskäyttäytymiseen

Kulutusluotot ovat olennainen osa modernin yhteiskunnan talousjärjestelmää. Ne tarjoavat yksilöille mahdollisuuden rahoittaa välittömiä ....
Lue lisää...
22.01.24 Vastuullinen kulutusluoton käyttö

Vastuullinen kulutusluottojen käyttö

Kulutusluotot ovat kätevä tapa rahoittaa suurempia hankintoja tai selviytyä yllättävistä kuluista, mutta niiden vastuullinen käyttö on ....
Lue lisää...
19.01.24 Velka ja säästäminen

Velan maksaminen ja säästäminen samaan aikaan

Usein taloudellisessa hallinnassa korostetaan velan maksamista mahdollisimman nopeasti. Toisaalta säästäminenkin on tärkeää taloudellisen ....
Lue lisää...
18.01.24 Vaatteissa säästäminen

Vaatehankinnoissa säästäminen

Vaatehankinnoissa säästäminen on älykäs tapa hallita talouttaan ja kehittää taloudellista tietoisuutta. Vaatekaappiin kohdistuvat kulut voivat ....
Lue lisää...
17.01.24 Lapsen kanssa säästäminen

Lapsen kanssa säästäminen

Lapsille taloudellisten taitojen opettaminen varhain on arvokas investointi heidän tulevaisuuteensa. Yksi tärkeimmistä näkökulmista on ....
Lue lisää...
16.01.24 Tavoitteellinen säästäminen tekniikat

Tavoitteellinen säästäminen

Tavoitteellinen säästäminen on avain taloudelliseen vakauteen ja menestykseen. Se ei ole vain rahaa säästävien ihmisten tapa, vaan se on ....
Lue lisää...
15.01.24 Kuluttaminen ja säästäminen

Eettinen kuluttaminen ja säästäminen

Eettisen kuluttamisen ja säästämisen yhdistäminen on mahdollista monin tavoin päivittäisessä elämässä. Kun tavoitteena on yhdistää ....
Lue lisää...
12.01.24 Säästäminen matkaa varten

Matkustamista varten säästäminen

Matkustaminen tarjoaa mahdollisuuden tutustua uusiin kulttuureihin, rentoutua kauniissa ympäristöissä ja luoda ikimuistoisia kokemuksia. Kuitenkin ....
Lue lisää...
11.01.24 Hätärahasto

Hätärahasto

Yllättävät elämäntapahtumat voivat iskeä milloin tahansa, ja taloudellisen turvallisuuden varmistaminen on äärimmäisen tärkeää. Yksi ....
Lue lisää...
10.01.24 Virheet säästämisessä

Yleisimmät virheet säästämisessä

Säästäminen on tärkeä taloudellinen käytäntö, mutta on olemassa useita yleisiä virheitä, joita siihen liityen voidaan tehdä. Tässä ....
Lue lisää...
09.01.24 Eläkkeelle varhain säästäminen vinkit

Eläkkeelle siirtyminen varhain ja valmistautuminen

Eläkkeelle siirtyminen varhain on monen unelma, ja taloudellinen itsenäisyys on avainasemassa tämän tavoitteen saavuttamisessa. Säästäminen ....
Lue lisää...
08.01.24 Säästämisen psykologiaa

Säästämisen psykologia

Jokainen tietää säästämisen tärkeyden taloudellisen vakauden saavuttamisessa, mutta harva tutkii, miten psykologiset tekijät voivat vaikuttaa ....
Lue lisää...
07.01.24 Sijoittaminen pienellä summalla vinkit

Sijoittamisen aloittaminen pienellä summalla

Sijoittaminen ei ole enää vain varakkaiden etuoikeus, vaan se on tullut saataville myös niille, joilla on pieniä rahasummia käytettävissään. ....
Lue lisää...