Korkojen uusi normaali – voidaanko se määrittää?

Korkoennusteet ennakoivat lisäkustannuksia velallisten kannalta. Opiskelijoiden ja asuntovelallisten on syytä sopeutua selkeästi korkeampiin korkotasoihin pitkän nollakorkokauden jälkeen, ja tämä muutos näyttää olevan pysyvä. Pankkiireiden arvioiden mukaan nollakorkojen aika on takana päin.

Korkomarkkinat ovat aina herättäneet kiinnostusta talousalan ammattilaisten ja sijoittajien keskuudessa. Korkojen liikkeet vaikuttavat lainojen kustannuksiin, yritysten kannattavuuteen ja sijoittajien tuottoihin. Viime vuosina olemme kokeneet poikkeuksellisen matalia korkoja, mutta kysymys, joka askarruttaa monia, on: Mikä on jatkossa korkojen uusi normaali?

Neutraali korko apuna määrittelyssä

Neutraali korko on taloustieteellinen käsite, joka viittaa korkotasoon, joka ei edistä eikä hidasta talouskasvua. Se on korko, joka on pitkällä aikavälillä yhteensopiva talouden täyden potentiaalin saavuttamisen kanssa, ilman ylikuumenemista tai taantumaa. Neutraali korko on tärkeä käsite keskuspankeille, kun ne määrittelevät rahapolitiikkaansa ja ohjauskorkojaan.

Neutraali korko voi vaihdella ajan myötä ja eri talousolosuhteissa. Se riippuu monista tekijöistä, kuten talouden tuotantokapasiteetista, inflaation tavoitteista, talouden kasvunopeudesta ja rahoitusmarkkinoiden olosuhteista.

Neutraalin koron laskeminen voi olla monimutkaista, ja eri taloustieteilijät ja keskuspankit voivat käyttää erilaisia malleja sen arvioimiseen. Kuitenkin yleinen lähestymistapa on arvioida neutraalia korkoa seuraavasti:

  1. Talouskasvu ja inflaatiotavoite: Ensimmäinen askel on arvioida talouden pitkän aikavälin kasvunopeus ja keskuspankin inflaatiotavoite. Neutraali korko on yleensä lähellä näiden kahden tekijän summaa.
  2. Talouskapasiteetti: Neutraali korko liittyy siihen, kuinka lähellä talous on täyttä kapasiteettiaan. Jos talous on alle kapasiteetin, neutraali korko voi olla matalampi, ja päinvastoin.
  3. Rahoitusmarkkinoiden olosuhteet: Rahoitusmarkkinoiden tila vaikuttaa myös neutraaliin korkoon. Esimerkiksi, kun rahoitusmarkkinat ovat epävakaat tai velkakirjojen korot ovat erityisen korkeat, neutraali korko voi olla korkeampi.

Keskuspankit seuraavat jatkuvasti talouden tilaa ja pyrkivät määrittelemään neutraalin koron parhaan mahdollisen arvion perusteella. Keskuspankit voivat käyttää rahapoliittisia työkaluja, kuten ohjauskorkoa, pyrkiäkseen pitämään korkotason lähellä neutraalia korkoa tavoitteenaan edistää talouden vakaata kasvua ja inflaation hallintaa.

Neutraalin korkotason avulla voidaan arvioida, minkälaista uutta tavanomaista korkotasoa voimme odottaa markkinakorkojen, kuten euriborien, olevan tulevaisuudessa.

Kun Euroopan keskuspankki (EKP) onnistuu pitämään inflaation hallinnassa, voimme odottaa, että uusi normaalitaso asettuu paikalleen. Tällä hetkellä euribor-korot ovat noin neljän prosentin tuntumassa, kun EKP pyrkii hillitsemään nopeasti kiihtyvää inflaatiota.

Viime vuosikymmenen pitkään jatkuneeseen nollakorkojen aikaan ei ole enää palaamassa.

Matalien korkojen aikakausi

Viimeiset vuosikymmenet ovat olleet poikkeuksellisia korkojen suhteen. Talouskriisit ja keskuspankkien toimenpiteet ovat painaneet korkotason historiallisen matalalle. Useissa maissa korkokannat ovat olleet lähellä nollaa tai jopa negatiivisia. Tämä on osaltaan kannustanut kuluttamista ja investointeja, mutta samalla herättänyt huolta korkojen noususta tulevaisuudessa.

Matalien korkojen aikakausi on vaikuttanut moniin talouden osa-alueisiin. Asuntolainojen korot ovat olleet houkuttelevan alhaiset, mikä on edistänyt kiinteistömarkkinoiden kasvua monissa maissa. Yritykset ovat voineet rahoittaa toimintaansa edullisesti, ja osakemarkkinat ovat kiitäneet eteenpäin, kun sijoittajat ovat etsineet parempia tuottomahdollisuuksia kuin perinteisistä säästötileistä.

Keskuspankkien toimet

Korkojen alhaisuuteen on vaikuttanut voimakkaasti keskuspankkien toimet. Keskuspankit ovat laskeneet ohjauskorkojaan ja toteuttaneet joukon rahapoliittisia toimenpiteitä, kuten arvopapereiden osto-ohjelmia, joiden tarkoituksena on pitää rahoitusmarkkinat vakaana ja edistää talouskasvua.

Keskuspankkien suhtautuminen korkoihin tulevaisuudessa on kuitenkin epävarmaa. Joissakin maissa korkoja on jo alettu nostaa, kun talous on vahvistunut. Toisaalla keskuspankit ovat ilmaisseet aikomuksensa pitää korot matalalla vielä pitkään, etenkin kun inflaatio on pysynyt kurissa.

Inflaation vaikutus

Inflaatio on yksi tärkeimmistä tekijöistä, joka vaikuttaa korkojen liikkeisiin. Korot nousevat yleensä, kun inflaatio kiihtyy, koska korot ovat yksi tapa hillitä ylikuumenevaa taloutta ja pitää hintojen nousu kurissa. Kuitenkin viime vuosina inflaation nousu on ollut maltillista, mikä on antanut keskuspankeille tilaa pitää korot matalalla.

Tulevaisuuden inflaatiotilanne on kuitenkin epävarma. Monet tekijät, kuten raaka-aineiden hinnat, palkkakehitys ja globaali taloustilanne, voivat vaikuttaa inflaatioon. Siksi korkojen tulevaisuus riippuu suuresti siitä, miten nämä tekijät kehittyvät.

Sijoittajien odotukset

Sijoittajien odotukset vaikuttavat myös korkojen liikkeisiin. Jos sijoittajat odottavat korkojen nousevan, he saattavat vaatia korkeampaa korkoa uusille lainoille, mikä voi painaa korkotasoa ylöspäin. Toisaalta, jos odotukset ovat matalat, korkojen nousupaine voi jäädä vähäiseksi.

Sijoittajien odotukset voivat muuttua nopeasti talouden tapahtumien mukaan. Esimerkiksi odottamaton inflaation kiihtyminen tai talouden hidastuminen voi muuttaa sijoittajien näkemyksiä tulevista korkoliikkeistä.

Johtopäätökset

Korkojen tulevaisuus on epävarma, ja uusi normaali saattaa poiketa merkittävästi menneistä vuosikymmenistä. Keskuspankit ympäri maailmaa seuraavat tiiviisti talouden kehitystä ja tekevät päätöksiä rahapolitiikastaan sen mukaisesti.

Sijoittajien on tärkeää seurata talouden merkkejä, inflaatiota ja keskuspankkien viestejä tarkasti. Korkojen liikkeisiin on vaikea ennakoida, mutta ymmärtämällä niiden taustalla olevia tekijöitä, sijoittajat voivat tehdä parempia päätöksiä salkkujensa hallinnassa ja riskienhallinnassa.

Joka tapauksessa, korkojen uusi normaali on aihe, joka herättää keskustelua ja pohdintaa talousalan ammattilaisten ja sijoittajien keskuudessa, ja seuraamme mielenkiinnolla, mitä tulevaisuus tuo tullessaan korkomarkkinoille.

Lisää aiheesta: Yle 14.10.2023

Lue myös lainoihin liittyen:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ajankohtaista

22.03.24 Yksityisopettaja rahoitus

Lainaa yritystoiminnan aloittamiseen

Yrittäjyys on monelle houkutteleva vaihtoehto, joka tarjoaa mahdollisuuden toteuttaa omia visioitaan ja luoda menestyksekästä liiketoimintaa. Mutta ....
Lue lisää...
24.01.24 Opiskelijat ja kulutusluottojen käyttö

Opiskelijat ja kulutusluottojen käyttäminen

Opiskelu voi olla taloudellisesti haastavaa, ja monille opiskelijoille tulee vastaan tilanteita, joissa rahapula voi vaikuttaa opintojen ....
Lue lisää...
23.01.24 Kulutusluottojen vaikutus kuluttajiin

Kulutusluottojen vaikutus kulutuskäyttäytymiseen

Kulutusluotot ovat olennainen osa modernin yhteiskunnan talousjärjestelmää. Ne tarjoavat yksilöille mahdollisuuden rahoittaa välittömiä ....
Lue lisää...
22.01.24 Vastuullinen kulutusluoton käyttö

Vastuullinen kulutusluottojen käyttö

Kulutusluotot ovat kätevä tapa rahoittaa suurempia hankintoja tai selviytyä yllättävistä kuluista, mutta niiden vastuullinen käyttö on ....
Lue lisää...
19.01.24 Velka ja säästäminen

Velan maksaminen ja säästäminen samaan aikaan

Usein taloudellisessa hallinnassa korostetaan velan maksamista mahdollisimman nopeasti. Toisaalta säästäminenkin on tärkeää taloudellisen ....
Lue lisää...
18.01.24 Vaatteissa säästäminen

Vaatehankinnoissa säästäminen

Vaatehankinnoissa säästäminen on älykäs tapa hallita talouttaan ja kehittää taloudellista tietoisuutta. Vaatekaappiin kohdistuvat kulut voivat ....
Lue lisää...
17.01.24 Lapsen kanssa säästäminen

Lapsen kanssa säästäminen

Lapsille taloudellisten taitojen opettaminen varhain on arvokas investointi heidän tulevaisuuteensa. Yksi tärkeimmistä näkökulmista on ....
Lue lisää...
16.01.24 Tavoitteellinen säästäminen tekniikat

Tavoitteellinen säästäminen

Tavoitteellinen säästäminen on avain taloudelliseen vakauteen ja menestykseen. Se ei ole vain rahaa säästävien ihmisten tapa, vaan se on ....
Lue lisää...
15.01.24 Kuluttaminen ja säästäminen

Eettinen kuluttaminen ja säästäminen

Eettisen kuluttamisen ja säästämisen yhdistäminen on mahdollista monin tavoin päivittäisessä elämässä. Kun tavoitteena on yhdistää ....
Lue lisää...
12.01.24 Säästäminen matkaa varten

Matkustamista varten säästäminen

Matkustaminen tarjoaa mahdollisuuden tutustua uusiin kulttuureihin, rentoutua kauniissa ympäristöissä ja luoda ikimuistoisia kokemuksia. Kuitenkin ....
Lue lisää...
11.01.24 Hätärahasto

Hätärahasto

Yllättävät elämäntapahtumat voivat iskeä milloin tahansa, ja taloudellisen turvallisuuden varmistaminen on äärimmäisen tärkeää. Yksi ....
Lue lisää...
10.01.24 Virheet säästämisessä

Yleisimmät virheet säästämisessä

Säästäminen on tärkeä taloudellinen käytäntö, mutta on olemassa useita yleisiä virheitä, joita siihen liityen voidaan tehdä. Tässä ....
Lue lisää...
09.01.24 Eläkkeelle varhain säästäminen vinkit

Eläkkeelle siirtyminen varhain ja valmistautuminen

Eläkkeelle siirtyminen varhain on monen unelma, ja taloudellinen itsenäisyys on avainasemassa tämän tavoitteen saavuttamisessa. Säästäminen ....
Lue lisää...
08.01.24 Säästämisen psykologiaa

Säästämisen psykologia

Jokainen tietää säästämisen tärkeyden taloudellisen vakauden saavuttamisessa, mutta harva tutkii, miten psykologiset tekijät voivat vaikuttaa ....
Lue lisää...
07.01.24 Sijoittaminen pienellä summalla vinkit

Sijoittamisen aloittaminen pienellä summalla

Sijoittaminen ei ole enää vain varakkaiden etuoikeus, vaan se on tullut saataville myös niille, joilla on pieniä rahasummia käytettävissään. ....
Lue lisää...